top of page
onyar_bodeg-pizza_high-RGB.jpg

Per què consumir productes de proximitat?

català


Proximitat: circumstància d'estar a prop d'un punt que es pren com a referència en l'espai o en el temps.

Sabem que "producte de proximitat" és un concepte positiu, alguna cosa bona per al consum, però per quines raons? Quins beneficis aporta el consum de proximitat?


El consum de proximitat fa referència a la distància entre el punt d'origen i el de consum del producte. Aquest consum suposa fer ús de les botigues i comerços més propers a les nostres llars. No obstant això, el consum de proximitat és un concepte molt més ampli.


Fa referència a l'accessibilitat a la informació del producte: sabem el seu origen, com s'ha elaborat, els canals que ha seguit. Tenim un major coneixement i control sobre la seva procedència. Per tant, també significa consumir amb garanties de seguretat i qualitat més grans, ja que hi ha una vigilància doble: per part dels organismes reguladors i per part del consumidor. Tot això es tradueix en una major aportació nutricional, en més salubritat i en sabors més intensos.


També hi ha motius mediambientals. Els productes de proximitat són més sostenibles, ja que es consumeixen menys recursos naturals i combustible en el transport, així que es redueix la petjada ecològica.


Però, a més, apostar i promocionar els productes de proximitat significa també donar suport econòmicament a l'economia més propera i local i, conseqüentment, al territori en què cohabiten consumidors i productors.


Per tots aquests motius, podem dir que els productes de proximitat contribueixen tant al benestar personal com al benestar social.· · ·


castellano


¿Por qué consumir productos de proximidad?


Proximidad: circunstancia de estar a poca distancia de un punto que se toma como referencia en el espacio o en el tiempo. Sabemos que “producto de proximidad” es un concepto positivo, algo bueno para el consumo, pero, ¿por qué razones? ¿Qué beneficios aporta el consumo de proximidad?


El consumo de proximidad hace referencia a la distancia entre el punto de origen y el de consumo del producto. Este consumo supone hacer uso de las tiendas y comercios más próximos a nuestros hogares. Sin embargo, el consumo de proximidad es un concepto mucho más amplio.


Hace referencia a la accesibilidad a la información del producto: sabemos su origen, cómo se ha elaborado, los canales que ha seguido. Tenemos un mayor conocimiento y control sobre su procedencia. Por lo tanto, también significa consumir con garantías de seguridad y calidad mayores, ya que existe una vigilancia doble: por parte de los organismos regulatorios y por parte del consumidor. Todo eso se traduce en un mayor aporte nutricional, en más salubridad y en sabores más intensos.


También hay motivos medioambientales. Los productos de proximidad son más sostenibles, ya que se consumen menos recursos naturales y combustible en el transporte, así que se reduce la huella ecológica.


Pero, además, apostar y promocionar los productos de proximidad significa también respaldar económicamente a la economía más cercana y local y, consecuentemente, al territorio en el que cohabitan consumidores y productores.


Por todos estos motivos, podemos decir que los productos de proximidad contribuyen tanto al bienestar personal como al bienestar social.

219 views

Comments


bottom of page