top of page
onyar_bodeg-pizza_high-RGB.jpg

Atenció precoç per a infants amb trastorns en el desenvolupament

Tornem el somriure als nens i les seves famílies


Ja us hem anat explicant que la missió de la nostra fundació se centra en treballar per les persones amb discapacitat intel·lectual, i l'obrador de Onyar ens brinda l'oportunitat d'oferir-una ocupació.


Però la tasca de la fundació va més enllà de generar oportunitats laborals. Avui us parlem dels nostres centres d'atenció precoç: els CDIAP.


En ells atenem infants de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el desenvolupament o que es troben en una situació que comporti el risc de patir-los.


Facilitem la utilització de recursos per potenciar les seves capacitats i la seva integració dins del medi familiar i social, millorant les seves condicions neurològiques i relacionals.


En definitiva, l'objectiu dels centres d'atenció precoç és prevenir, detectar i atendre els trastorns de desenvolupament infantil.


Oferim serveis integrals de:


· Fisioteràpia: centrat en afavorir el desenvolupament motriu de l'infant.

· Logopèdia: aborda el desenvolupament del llenguatge, la parla i les seves alteracions.

· Psicopedagogia: ofereix una atenció global centrada en l'estimulació de les diferents àrees de desenvolupament.

· Treball social: s'acull a les famílies que sol·liciten una demanda

· Assessorament i orientació familiar: es realitza una atenció íntegra a les famílies, treballant aspectes de criança, hàbits, modificació de conductes, etc.


Pels nostres centres passen més de 1.000 nens a l'any, i ens agrada dir que els tornem el somriure a ells i les seves famílies.


Per això, quan compreu productes Onyar, vosaltres també esteu contribuint a desenvolupar els nostres projectes socials i doneu suport a la missió de la Fundació.


⠀⠀⠀⠀⠀⠀

10 views

Comments


bottom of page