top of page
onyar_bodeg-pizza_high-RGB.jpg

Aliments Onyar forma part d'un projecte d'especialització i competitivitat d'àmbit gironí

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Girona - Sistema Alimentari Sostenible és un projecte cofinançat per la Generalitat (50%), la diputació de Girona (25%) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


L’objectiu d’aquest projecte és millorar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental dels sistemes de producció d’aliments al llarg de tota la cadena de valor a la demarcació de Girona, mitjançant el desenvolupament de solucions innovadores que incrementin la rendibilitat de les activitats relacionades amb la producció, transformació i distribució d’aliments, per possibilitar d’aquesta manera incidir en la sostenibilitat social i mediambiental.

El PECT Girona - Sistema Alimentari Sostenible, planteja solucions innovadores als principals reptes del sector, vertebrades en deu operacions i amb la participació de 9 entitats sòcies. Està liderat per la Diputació de Girona, que actua com a entitat representant i inclou agents del sistema de recerca i innovació com la Universitat de Girona i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA); agents socials i ens locals, Unió de Pagesos de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva; i fundacions privades sense ànim de lucre implicades en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica, la Fundació Drissa, la Fundació Ramon Noguera, la Fundació Emys i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà.


Aquesta proposta s’alinea amb l’estratègia territorial i sectorial desenvolupant l’àmbit d’especialització sectorial Sistemes Alimentaris Sostenibles fixat en l’estratègia RIS3CAT de la demarcació de Girona i és coherent amb l’àmbit sectorial líder de la RIS3CAT “Indústria alimentària”. Té com abast territorial el conjunt de la demarcació de Girona i respon i planteja objectius i actuacions que donen resposta a la diagnosi i plantejaments estratègics previs realitzats a la demarcació de Girona pel que fa al seu sistema alimentariDes de la Fundació Ramon Noguera liderem una acció del projecte anomenada: Obrador Social i Ecològic d’Aliments Onyar que té una doble missió: per una banda, la generació d’oportunitats d’ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual i, per una altra, la contribució al desenvolupament d’un sistema alimentari més sostenible des del punt de vista mediambiental. Així, l’operació consisteix en la potenciació d’una línia de negoci de producció i comercialització d’aliments ecològics de proximitat a partir del desenvolupament de nous productes alimentaris i d’un model productiu innovador que prioritzi l’aplicació de criteris de sostenibilitat ambiental, alhora que permeti mantenir i incrementar els llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat intel·lectual i donar visibilitat al projecte social que hi ha al darrera.

Com a principals objectius ens hem marcat:

  • Potenciar la línia de negoci de producció i comercialització d’aliments ecològics de proximitat a través del disseny i desenvolupament d’un model productiu de referència, econòmicament sostenible i amb un alt impacte social

  • Prioritzar i aplicar criteris de sostenibilitat ambiental als processos de producció i distribució dels nous productes alimentaris a comercialitzar

  • Incrementar la qualitat real i percebuda dels nous productes alimentaris assegurant la seva traçabilitat, la seguretat alimentària i la certificació ecològica

  • Garantir el manteniment i la creació de nous llocs de treball per al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i donar resposta a la missió social

  • Fomentar i promocionar el consum alimentari responsable i sensibilitzar la població en aquest àmbit.


9 views

Comments


bottom of page