top of page
onyar_bodeg-pizza_high-RGB.jpg

5 avantatges de consumir eco


Avui en dia, tothom ha interioritzat que els aliments ecològics són beneficiosos per a la nostra salut. L'oferta, en els últims anys, ha crescut, i els tenim a l'abast al supermercat de la cantonada.

Sabem que es produeixen de manera natural, sense l'ús de productes químics, pesticides o fertilitzants; per tant, intuïm que són bons per a nosaltres, que són millors que els convencionals, però no sabem exactament per què.

En aquest article t'expliquem cinc avantatges de consumir aliments ecològics:

  • Tenen més valors nutricionals perquè les substàncies químiques utilitzades en el processos de producció dels aliments no ecològics justament redueixen les seves qualitats naturals.

  • Com els cicles naturals no s'alteren, el procés d'elaboració és més lent i permet que intervingui més mà d'obra en procés, fet que, alhora, contribueix al desenvolupament social dels entorns on es produeix.

  • El fet de no utilitzar productes químics també evita la contaminació de l'entorn i fa que es preservi el medi ambient.

  • Respecten el benestar dels animals, perquè incideixen tant el la manera de viure de les espècies animals com en la manera com se les alimenta.

  • Fomenten el desenvolupament sostenible perquè formen part d'un nou model de consum i producció responsables.59 views
bottom of page