top of page
onyar_bodeg-pizza_high-RGB.jpg

10 Raons per consumir aliments ecològics de proximitat

1. Perquè respecten el medi ambient.

La producció agrària ecològica preserva el medi ambient de diverses maneres. Contribueix, entre d'altres efectes, a mitigar el canvi climàtic, millora l'eficiència energètica dels sistemes agraris, afavoreix la biodiversitat i redueix la biodiversitat i redueix l'acumulació de contaminants al medi.


2. Perquè han estat produïts sense pesticides ni adobs de síntesi química.

S'evita així l'alliberament i l'impacte d'aquestes substàncies al medi i la seva presència als aliments de consum humà i animal.


3. Perquè s'apliquen rigoroses normes de benestar animal.

En ramaderia ecològica es faciliten zones d'exercici a l'aire lliure, pastures per als animals herbóvors i uns allotjaments amplis i còmodes que permeten unes condicions de vida adequades i adaptades a le necessitats dels animals.


4. Perquè l'ús d'antibiòtics en sanitat animal està molt limitat.

Els ritmes i les condicions de producció en ramaderia ecològica són menys intensius i per això, la incidència de malalties disminueix. Tot i això, si els animals es posen malalts, per evitar-los sofriment, en última instància es poden utilitzar tractaments curatius amb antibiòtics de forma puntual.


5. Perquè l'ús d'additius alimentaris està molt restringit.

Durant el procés de transformació i elaboració d'aliments ecològics només es poden fer servir un nombre molt reduït d'additius, indispensables per assegurar que la transformació es fa amb totes les garanties de seguretat i que no alteren la qualitat final del producte.


6. Perquè no s'utilitzen organismes modificats genèticament (OMG).

Les noremes de la producció ecològica prohibeixen explícitament el cultiu i l'ús d'organismes modificats genèticament, ja sigui per a l'alimentació animal o per a la humana.


7. Perquè són productes de qualitat certificada.

La producció ecològica ha de complir, a més de totes les normes generals, unes d'específiques molt rigoroses, i totes les empreses que participen en el procés de producció, des del camp a la taula, estan sotmeses a controls anuals realitzats per entitats de certificació.


8. Perquè afavoreixen un desenvolupament rural sostenible.

Els mètodes de producció ecològics exerceixen un paper social que afavoreix la conservació i millora de la riquesa del nostre patrimoni agrari i paisatgístic, i promou la qualitat de vida en les zones rurals.


9. Perquè milloren la sobirania alimentària.

L'increment del consum d'aliments ecològics de proximitat millora la nostra capacitat d'autonomia alimentària en base a mètodes de producció i comercialització sostenibles que redunden en el benestar de la societat i potencien els canals curts de comercialització.


10. Perquè són saludables, nutritius i saborosos.

Gràcies a les tècniques de producció ecològica, els aliments obtinguts solen tenir una alta concentració de vitamines, minerals i àcids grasos poliinsaturats, així com d'antioxidants, entre d'altres. El fet de no forçar els ritmes naturals de creixement afecta positivament l'olor, el sabor i la textura dels aliments.
30 views

Comentarios


bottom of page